Hva er en visningstillatelse?

Det eksisterer i dag rundt 20 visningsanlegg for havbruk langs norskekysten. Disse anleggene skal være tilgjengelig for besøkende og de som har fått en visningstillatelse er forpliktet til å tilby formidling på anlegget. I tillegg til å ta imot besøkende på produksjonsanlegget på sjøen har en del visningsanlegg et tilknyttet visningssenter på land, som komplementerer formidlingstilbudet. I Storeblå sitt tilfelle skjer det meste av formidlingstilbudet på land i flotte lokaler i Sandviken. Samtidig gir visningssenteret publikum muligheten til å besøke visningsanleggene i Øygarden eller i Austevoll.

For å bedre kunnskapen om akvakultur hos publikum har Fiskeridirektoratet mulighet til å innvilge såkalte visningstillatelser. Dette er vederlagsfrie tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål.

Visningssenteret Storeblå er et resultat av at Lerøy har mottatt en slik visningstillatelse. Denne tillatelsen har hjemmel i laksetildelingsforskriften, og gir Lerøy tillatelse til havbruk av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål på lokalitetene Rongøy i Øygarden og Flatøyflu i Austevoll. Dette er en unik visningstillatelse, som for først gang i Norge også viser produksjon av alger og blåskjell gjennom prosjektet Ocean Forest, og gir publikum mulighet til å lære mer om denne produksjonen i tillegg til laks og ørret.

Plassering av visningssenteret like ved Norges Fiskerimuseum i Sandviken, gjør dette til det eneste visningstilbudet i Bergen, Norges nest største by.  

Museet ønsker velkommen til åpning
Merder i sjø_tegning
Store blå foto Thor Brødreskift_26

Storeblå er et samarbeidsprosjekt mellom Lerøy og Norges Fiskerimuseum. Lerøy står for finansieringen av senteret, mens Norges Fiskerimuseum står for drift og formidling mot publikum. Målet med visningssenteret er å gi deg et fullverdig innblikk i havbruksnæringen og hva den betyr for deg og resten av verden. Utstillingen skal øke kunnskapen og ta opp aktuelle tema, som gir deg muligheten til å reflektere og gjøre opp din egen mening om havbruk og en næring i stadig utvikling. I tillegg til utstillingen tilbyr også Storeblå egne undervisningsopplegg for skoleklasser, med undervisningslab i 2. etg.

Har du spørsmål?
Kontakt oss!

+47 53 00 61 60
storebla@museumvest.no