Bli bedre kjent med
havbruksnæringen

Bor du i Bergen, er du på ferie eller ønsker du å ta med skoleklassen din på en annerledes opplevelse, preget av kunnskap og spenning? Visningssenteret Storeblå gir et unikt og opplevelsesrikt innblikk i norsk havbruk.

Laks er en av Norges største eksportvarer og hver dag serveres hele 14 millioner laksemåltid med norsk laks verden over. Men hvor mye vet du egentlig om havbruk? Gjennom denne heldigitale utstillingen og en fartsfylt båttur til et havbruksanlegg, skal Storeblå gi deg innsikt i havbruksnæringen på en måte du aldri har sett før i Bergen.

Havbruk defineres som matproduksjon i vann, slik landbruk er matproduksjon på land. For å øke publikums kunnskap om havbruk, har Fiskeridirektoratet mulighet til å innvilge visningstillatelser. Det innebærer vederlagsfrie tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål. Visningssenteret Storeblå er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Fiskerimuseum og Lerøy. Det finnes i dag ca. 20 slike visningssentre i Norge.

Museet ønsker velkommen til åpning
Fisk_square
Museet ønsker velkommen til åpning

«Kombinasjonen med visningssenter og rib-tur til et havbruksanlegg gir deg en unik mulighet til å komme tett på havbruksnæringen og lære mer om hvordan fisken har det».

Storeblå gir deg et helhetlig innblikk i hvordan norsk laks produseres og hvilke utfordringer som må løses for at havbruk kan fortsette å øke. Med høyteknologisk utstillingsdesign får du følelsen av å entre en verden under vann. Her kan du reflektere, utforske og lære mer om hvordan næringen jobber med alt fra bærekraft og dyrevelferd, til hvilken betydning den har for både lokalsamfunnet, Norge og resten av verden. 

«Med høyteknologisk utstillingsdesign
får du følelsen av å entre en verden under vann».

Ønsker du å oppleve norsk havbruk på nært hold, kan besøket på Storeblå kombineres med en RIB-tur til et havbruksanlegg like utenfor Bergen. Anleggene som besøkes er Rongøy i Øygarden eller Flatøyfu i Austevoll. Våre dyktige formidlere tar deg med på omvisning på anlegget, der du får se hvordan fisken har det og lære mer om hvordan produksjon av norsk laks foregår. Bli med oss på en uforglemmelig og frisk opplevelse i det norske kystlandskapet! 

• Lerøy har mottatt tillatelse fra Fiskeridirektoratet til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret, samt alger og blåskjell, til visningsformål

• Havbruk omfatter alle former for produksjon av fisk, skjell og andre akvatiske organismer, til mat og andre formål, i sjø, brakkvann og ferskvann

• Storeblå er et samarbeids-prosjekt mellom Norges Fiskerimuseum og Lerøy

Visningssenteret Storeblå ligger like ved Norges Fiskerimuseum i Sandviken. Kombinasjonen med visningssenter og rib-tur til et havbruksanlegg gir både lokalbefolkning og turister anledning til å komme tett på havbruksnæringen. Det er også en egen undervisningslab i visningssenteret, med undervisnings-opplegg for skoleklasser på ungdomstrinnet.

Velkommen til en uforglemmelig og lærerik opplevelse!

 

Har du spørsmål?
Kontakt oss!

+47 53 00 61 60
storebla@museumvest.no