What is a viewing licence?

There is today around 20 aquaculture visitor centres along the Norwegian coast. These Centres are available for visitors, and those who has been given a viewing licence is committed to offer guidance at the facility. In addition of receiving visitors to the production facility at sea, some visitor centres has in addition a visitor centre on land to compliment the teaching. In the case of Storeblå most of the teaching is done on land in the . I Storeblå sitt tilfelle skjer det meste av formidlingstilbudet på land i flotte lokaler i Sandviken. Samtidig gir visningssenteret publikum muligheten til å besøke visningsanleggene i Øygarden eller i Austevoll.

For å bedre kunnskapen om akvakultur hos publikum har Fiskeridirektoratet mulighet til å innvilge såkalte visningstillatelser. Dette er vederlagsfrie tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål.

Visningssenteret Storeblå er et resultat av at Lerøy har mottatt en slik visningstillatelse. Denne tillatelsen har hjemmel i laksetildelingsforskriften, og gir Lerøy tillatelse til havbruk av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål på lokalitetene Rongøy i Øygarden og Flatøyflu i Austevoll. Dette er en unik visningstillatelse, som for først gang i Norge også viser produksjon av alger og blåskjell gjennom prosjektet Ocean Forest, og gir publikum mulighet til å lære mer om denne produksjonen i tillegg til laks og ørret.

The location of the visitor centre close to the Norwegian Fisheries Museum in Sandviken, makes this the only viewing option in Bergen, the secon largest city of Norway. 

Museet ønsker velkommen til åpning
Merder i sjø_tegning
Store blå foto Thor Brødreskift_26

Storeblå er et samarbeidsprosjekt mellom Lerøy og Norges Fiskerimuseum. Lerøy står for finansieringen av senteret, mens Norges Fiskerimuseum står for drift og formidling mot publikum. Målet med visningssenteret er å gi deg et fullverdig innblikk i havbruksnæringen og hva den betyr for deg og resten av verden. Utstillingen skal øke kunnskapen og ta opp aktuelle tema, som gir deg muligheten til å reflektere og gjøre opp din egen mening om havbruk og en næring i stadig utvikling. I tillegg til utstillingen tilbyr også Storeblå egne undervisningsopplegg for skoleklasser, med undervisningslab i 2. etg.

Do you have questions? 
Please contact us!

+47 53 00 61 90
storebla@museumvest.no