What is a viewing licence?

Storeblå is such a visitor centre organised as a collaboration between the seafood company Lerøy and the Norwegian Fisheries Museum. Whereas Lerøy holds the viewing licence and is financing the project, the Norwegian Fisheries Museum organises the presentation to the public. Located in Sandviken just outside Bergen city centre makes Storeblå the most accessible visitor centre in Norway.

To promote knowledge of mariculture to the public, the Directorate of Fisheries can grant so-called viewing licences. These are permits free of charge for breeding salmon, trout and rainbow trout for educational purposes.

Visningssenteret Storeblå er et resultat av at Lerøy har mottatt en slik visningstillatelse. Denne tillatelsen har hjemmel i laksetildelingsforskriften, og gir Lerøy tillatelse til havbruk av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål på lokalitetene Rongøy i Øygarden og Flatøyflu i Austevoll. Dette er en unik visningstillatelse, som for først gang i Norge også viser produksjon av alger og blåskjell gjennom prosjektet Ocean Forest, og gir publikum mulighet til å lære mer om denne produksjonen i tillegg til laks og ørret.

The location of the visitor centre close to the Norwegian Fisheries Museum in Sandviken, makes this the only viewing option in Bergen, the secon largest city of Norway. 

Museet ønsker velkommen til åpning
Merder i sjø_tegning
Store blå foto Thor Brødreskift_26

The visitor Centre Storeblå is a result of Lerøy Seafood being granted a viewing licence and is a collaboration between Lerøy Seafood and The Norwegian Fisheries Museum. The aim is to give the public more insight into the mariculture industry and its significance to the world. Lerøy has financed the project, whereas the Norwegian Fisheries Museum is independently responsible for organising the presentation to the public.

Do you have questions? 
Please contact us!

+47 53 00 61 90
storebla@museumvest.no