Vårt
skoletilbud

Er du lærer?
Vi tilbyr et heldags undervisningsopplegg med besøk på havbruksanlegg og aktiviteter i undervisningslaben på Storeblå. 

Les mer om vårt pedagogiske tilbud her.

Utforske Storeblå på egenhånd? Utstillingen passer godt til det tverrfaglige emnet «Bærekraftig utvikling» og fagene naturfag, samfunnsfag og geografi. Passer best fra 13 år og oppover.

Besøke et havbruksanlegg? Det er mulig å kombinere et besøk i utstillingen på Storeblå med RIB-tur til et havbruksanlegg. Fra 14 år og oppover. 

I tillegg tilbyr Norges Fiskerimuseum egne undervisningsopplegg for alle aldre, fra barnehage til videregående opplæring.

ribtur_formidler
Museet ønsker velkommen til åpning
Langs merdkanten

Havbruk angår oss

Verden trenger mer mat, men veksten må være i tråd med mål om en bærekraftig utvikling. Det ligger et stort potensial for økt matproduksjon i havbruk, og til det trenger vi kloke hoder som kan bidra til å utvikle havbruket på en bærekraftig måte. Lær mer om havbruk og hvilke konsekvenser det har for natur, miljø, sysselsetting og økonomi. Velkommen til en annerledes og tverrfaglig skoledag!

Mer om havbruk

Formidlingsavdelingen ved Norges Fiskerimuseum har samlet noen lenker for å gi deg muligheten til å til å fordype deg enda mer i havbruksnæringen på egenhånd.

Våre tilbud

Har du spørsmål?
Kontakt oss!

+47 53 00 61 60
storebla@museumvest.no