Ta et dypdykk
i norsk havbruk!

Storeblå er et visningssenter som gir deg muligheten til å lære mer om norsk havbruk.

Hvordan produseres laksen? Hvordan påvirker havbruksnæringen alt fra samfunnet, miljøet og økonomien, til din middags-tallerken? Vår tankevekkende utstilling tar deg med på en reise gjennom dagens produksjon av norsk laks og ørret, med blikk på hvordan den er blitt til. På Storeblå møter du utfordringene som må løses for fremtiden. Hvordan mener du vi bør prioritere?

Kombiner et besøk på Storeblå med en tur ut til et havbruksanlegg med RIB-båt for å komme enda tettere på næringen.

Vi har åpent hver dag 11.00—16.00

Fisk_square_02
Museet ønsker velkommen til åpning
sirkelbilder

Hva er et
visningssenter?

Et visningssenter har som formål å gi publikum mer kunnskap om havbruks-næringen som stadig er i vekst, blant annet ved besøk på visningsanlegg i sjøen, hvor fisken lever. I dag eksisterer det over 20 visningssentre langs norskekysten. De skal være åpne for besøkende som vil lære mer om hvordan laks og regnbueørret produseres.  

Storeblå Visningssenter for Havbruk er et samarbeidsprosjekt mellom sjømat-selskapet Lerøy og Norges Fiskerimuseum. Lerøy har fått tildelt visningskonsesjon og finansierer prosjektet. Norges Fiskerimuseum står for all formidling ut mot publikum og driften av tilbudet. 

Hva er en 
visningskonsesjon?

For at publikum skal få bedre kunnskap om havbruk, har Fiskeridirektoratet mulighet til å innvilge såkalte visningskonsesjoner, også kalt visningstillatelser. Dette er vederlagsfrie tillatelser til oppdrett av laks og regnbueørret til visningsformål.

Visningssenteret Storeblå er et resultat av at Lerøy er tildelt en slik visningskonsesjon. Prosjektet er et samarbeid mellom sjømatselskapet Lerøy og Norges Fiskerimuseum.

Lær mer om havbruk

Visningssenteret ligger sentrumsnært like ved Norges Fiskerimuseum i Sandviken, og er det eneste visningssenteret i Bergen.

Har du spørsmål?
Kontakt oss!

+47 53 00 61 60
storebla@museumvest.no